16 مارس

بازاریابی مدرن، چیست و چرا؟!

برای رشد در عصر دیجیتال، لازم است تا مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و ذهنیت‌های بازاریابی، مدرن‌سازی شود. «بازاریابی مدرن» برای شما به چه معناست؟ احتمالا چیزی که به ذهنمان می‌رسد یک کمپین دیجیتال هوشمندانه است، یک اپلیکیشن نوآورانه و یا بعضی کارهای خلاقانه الهام‌گرفته‌شده که میان کانال‌های مختلف مشترک است. گرچه این مثال‌ها حاوی مشخصه‌هایی از بازاریابی مدرن هستند، ولی از دیدگاه ما بازاریابی مدرن ورای اینهاست. بازاریابی مدرن توانایی مهار‌کردن توانمندی‌های کامل کسب‌و‌کار برای ارائه بهترین تجربه برای مشتری و در نتیجه رشد اقتصادی است. در نظرسنجی اخیر مکنزی، ۸۳ درصد از مدیران عامل جهانی گفتند که آن‌ها به دنبال این هستند تا بازاریابی، عامل …

ادامه مطلب