17 جولای

قسمت نهم: نمونه های اولیه طراحی کسب و کار چگونه به نظر می رسند؟

بیایید واقع بین باشیم. کار یک طرح کسب و کار چگونه به نظر می رسد؟ بیایید با مشاهده بعضی نمونه های اولیه طراحی کسب و کار شروع کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم قیمت محصول را تست کنیم، می توانیم آزمایش های مختلفی را برای پیدا کردن یک نقطه مطلوب انجام دهیم. ما میتوانیم یک خرده فروشی موقت را در یک سوپرمارکت اجاره کنیم و امروز قیمت X و فردا قیمت Y را ارائه کنیم. اگر محصول دیجیتالی داشته باشیم به سادگی می توانیم یک تست A/B با دو قیمت متفاوت راه اندازی کنیم. یک طراحی اولیه که مشتریان را در تصمیم گیری به چالش می …

ادامه مطلب
4 جولای

قسمت هشتم: کارگروه‌های هم‌آفرینی طراحی کسب‌و‌کار چگونه به نظر می‌رسند؟

طراحان کسب‌و‌کار به عنوان بخشی یکپارچه با تیم، کارگروه‌های هم‌آفرینی  (co-creation workshops) را نیز سازماندهی می‌کنند. به طور معمول هدف این کار دستیابی به داده‌های خاص، گسترش دیدگاه و یا تصمیم‌گیری‌های تجاری است. این کارگروه ها می تواند شکل های زیادی به خود بگیرند اما حول یک ابزار تجاری خاص می گردند. متداولترین ابزارها/کارگروه‌های مرتبط، همدلی تجاری، بوم اقیانوس آبی و برنامه‌ریزی مالی است. بیایید نگاهی سریع به هر یک از آنها داشته باشیم. همدلی تجاری (Business Empathy) در مراحل اولیه پروژه، می‌خواهیم تیم‌مان علاوه بر همدلی با مشتری، همدلی با دیدگاه تجاری نیز داشته باشد. ما می خواهیم بهترین تعادل را بین اهداف مشتری …

ادامه مطلب