9 آگوست

قسمت دهم: خروجی‌های طراحی کسب‌و‌کار چگونه به نظر می‌رسند؟

خروجی های زیادی وجود دارد که نمی‌توان در این راهنما به همگی آنها اشاره کرد. بنابراین تعدادی از متداولترین آنها را بررسی می کنیم. تحقیقات رقبا – ما با چه کسانی رقابت می‌کنیم؟ تحلیل صنعت – ما باید در صنعت چه نقشی را بازی کنیم و چرا نقشه اکوسیستم – مدل کسب و کار چگونه به نظر می رسد؟ پتانسیل درآمد – انتظار چه درآمدی را از پروژه می توانیم داشته باشیم؟ نمودار ها و مفاهیم سازمانی – برای افزایش گستره دید، چه چیزهایی لازم است تا درلایه سازمانی تغییر کند؟ معیارهای پیشنهادی – چگونه می دانیم که در مسیر صحیح هستیم؟ نمودار زمانی – …

ادامه مطلب